mantolecik dla każdego

samotność to teren

gdzie zły odnosi zwycięstwo | 17/3/2014

Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum