mantolecik dla każdego

przesadnie skromny

gardzi Bożym obrazem | 28/2/2014

Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum