mantolecik dla każdego

Z proboszcza

biskup! | 25/5/2017

Ks. Andrzej Przybylski biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej.


Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum