mantolecik dla każdego

intencja papieska ewangelizacyjna

na luty 2016 | 19/2/2016

Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.


Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum