mantolecik dla każdego

kontynuacja

soboru... | 15/12/2015

Rok Miłosierdzia to realizacja i kontynuacja Soboru Watykańskiego II

(kard. Walter Kasper)


Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum