mantolecik dla każdego

papieska intencja ewangelizacyjna

wrzesień 2015 | 1/9/2015

Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą.


Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum