mantolecik dla każdego

papieska intencja

wrzesień 2015 | 1/9/2015

Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.


Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum