mantolecik dla każdego

grzechem jest

klerykalizacja | 10/8/2015

Klerykalizacja Kościoła jest grzechem, który nas zamyka i ogranicza naszą wolność

(~papież Franciszek)


Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum