mantolecik dla każdego

jestem drugi

bo Jezus jest pierwszy | 2/8/2015


Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum