mantolecik dla każdego

papieska intencja misyjna

sierpień 2015 | 2/8/2015

Abyśmy, wychodząc po­za siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.


Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum