mantolecik dla każdego

cztery sposoby

kochania | 29/7/2015

 

które Pan Jezus pokazywał św. Piotrowi:
– Jako pierwsi wychodzić z miłością;
– Podnosić tych, którzy potrzebują podniesienia;
– Napominać (ale napominać będąc z nimi) tych którzy potrzebują napomnienia;
– Przebaczać.


Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum