mantolecik dla każdego

przyjmij dary

które mają być ofiarwane Bogu | 17/11/2014

Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum