mantolecik dla każdego

za dusze

którzy pragnęli Chrztu św. | 17/2/2014

Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum