mantolecik dla każdego

katedrami nauczania

były ołtarz i konfesjonał | 27/6/2014

Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum