mantolecik dla każdego

JESTEŚCIE PIĘKNI

w zasiegu Słowa Bożego | 26/5/2014

Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum