mantolecik dla każdego

potrzeba przetłumaczyć

słowa Chrystusa | 28/4/2014

Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum