mantolecik dla każdego

zdolny jest do pochylenia się

nad nędzą moralną | 10/4/2014

Memy nowość rewolucji kulturowej!

dziś gdy nie masz czasu na lekturę i rozmyślania itp.

Oglądaj nasze obrazki! Zapraszam!

archiwum