o liturgii

Wierne zachowywanie całości zasad i norm ustalonych w tej materii jest jednocześnie wyrazem i
gwarancją miłości wobec Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

Jan Paweł II ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA

Nadużycia liturgiczne - Ks. Zdzisław Janiec biuletyn Anamnesis 38

Grzechy liturgiczne - Ks. Zdzisław Janiec biuletyn Anamnesis 33