Egazminy czerwcowe 2018

6/5/2018

 

Zgodnie z dekretem Ks. Kardynała zapraszam na egzamin w ramach zorganizowanej formacji kapłańskiej dla rocznika 2014. Odbędzie się on w sobotę, 9 czerwca 2018 w budynku Kurii przy ul. Franciszkańskiej 3 (tam, gdzie urzędują biskupi pomocniczy) o godz. 10.30. Przedmiotem egzaminu będą poniższe dokumenty:

1. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II Dominum et Vivificantem.
O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata
(Rzym 18 maja 1986).

2. Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Franciszka Gaudete et exsultate.
O powołaniu do świętości w świecie współczesnym (Rzym 19 marca 2018).

Z poważaniem

Ks. Mirosław Czapla

Kraków, 24.04.2018 r.


Oto są bowiem Święta Paschalne... 2018

2/4/2018

Grób Jezusa jest pusty, bo On powstał z martwych. Ta ewangeliczna nowina jest podstawą naszej wiary.

   Dziękując Boga za łaskę chrześcijańskiej nadziei, że i my zmartwychwstaniemy pragnę życzyć wszystkim uczniom Chrystusa,

a szczególnie kapłanom, głębokiej zażyłości z Barankiem Paschalnym.

Chcę rozwinąć te życzenia o myśli Papieża. Ojciec Święty Franciszek w homilii na mszę Krzyżma Świętego w tym roku wielokrotnie mówił o bliskości. Użył tego słowa w formie rzeczownika czy przymiotnika - jak zliczyłem - 35 razy. Niech poniższe słowa Biskupa Rzymu pomogą nam bardziej kochać Boga i ludzi:

"Jeśli czujesz, że jesteś daleko od Boga, proszę, zbliż się do Jego ludu, który uleczy cię z ideologii, które osłabiły twój zapał. Maluczcy nauczą cię, by spoglądać na Jezusa w inny sposób. Dla ich oczu osoba Jezusa jest fascynująca, Jego dobry przykład obdarza autorytetem moralnym, Jego nauczanie służy życiu. Jeśli czujesz się daleko od ludzi, zbliż się do Pana, do Jego Słowa; w Ewangelii Jezus nauczy ciebie swojego sposobu patrzenia na ludzi, jak wielką wartość ma w Jego oczach każdy z tych, za których przelał swoją krew na krzyżu".

Chrystus zmartwychwstał!

Z modlitwą

Ks. Mirosław