Boże Narodzenie 2017

26/12/2017

Boże Narodzenie 2017

Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani! Nie ma miejsca na smutek, kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia (św. Leon Wielki) Niech bliskość Boga obecnego w Dzieciątku napełnia nas pokojem. Niech św Józef będzie nam, kapłanom, wzorem towarzyszenia Jezusowi w domu, aby był Boży, w świątyni, aby uświęcała, i pośród ludzi, aby budować bezpieczne relacje.

Z modlitwą

Ks. Mirosław Czapla


Tobie cześć, chwała...

15/6/2017

Dziękujemy Chrystusowi Panu za łaskę służebnego kapłaństwa.

Dziękujemy za tegoroczną formację i sobotni (10.06.17) egzamin roczników 2008 i 2013.

Trwajmy w Oktawie Bożego Ciała nosząc w pamięci słowa papieża Piusa XX

z encykliki Mediator Dei:

"Chrystus jest kapłanem, ale kapłanem dla nas, a nie dla siebie, ponieważ w imieniu całego rodzaju ludzkiego zanosi Ojcu Przedwiecznemu prośby i wyrazy czci religijnej; On jest żertwą ofiarną, ale dla nas, ponieważ w miejsce człowieka obarczonego grzechami stawia siebie samego".

Błogosławionych wakacji!