Wiosenna sesja studium o duszpasterstwie małżeństw

20/2/2018

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15)

 

Bracia w kapłaństwie!

 

Ledwie skończyliśmy wizytę duszpasterską, ledwie rozpoczęły się ferie szkolne, a w kalendarzu przekroczyliśmy Środę Popielcową.

Serdecznie zapraszam do Krzeszowic na kolejną sesję studium formacji stałej. Odbędzie się ona w dniach 8-10 marca 2018 roku.

Tym razem będzie poświęcona małżeństwu i rodzinie. Z okazji pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia encykliki bł. Pawła VI Humanae Vitae

podejmiemy refleksję pt. Duszpasterstwo małżeństw w świetle przemian kulturowych.

Bardzo proszę, aby tak ustawić swoje plany (niewątpliwie ważne), aby dotrzeć do Krzeszowic, gdyż - tak jak jesienią - będzie tylko jeden

turnus. W sobotę spotkanie z Ks. Arcybiskupem.

Ks. Mirosław Czapla