Tobie cześć, chwała...

15/6/2017

Dziękujemy Chrystusowi Panu za łaskę służebnego kapłaństwa.

Dziękujemy za tegoroczną formację i sobotni (10.06.17) egzamin roczników 2008 i 2013.

Trwajmy w Oktawie Bożego Ciała nosząc w pamięci słowa papieża Piusa XX

z encykliki Mediator Dei:

"Chrystus jest kapłanem, ale kapłanem dla nas, a nie dla siebie, ponieważ w imieniu całego rodzaju ludzkiego zanosi Ojcu Przedwiecznemu prośby i wyrazy czci religijnej; On jest żertwą ofiarną, ale dla nas, ponieważ w miejsce człowieka obarczonego grzechami stawia siebie samego".

Błogosławionych wakacji!