Egzamin w czerwcu 2016

31/5/2016

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

         Zgodnie z dekretem Ks. Kardynała zapraszam na egzamin, który kończy pierwszy i drugi etap zorganizowanej formacji kapłańskiej dla rocznika 2012 oraz dla rocznika 2007. Odbędzie się on w sobotę, 18 czerwca 2016 w budynku Kurii przy ul. Franciszkańskiej 3 (tam, gdzie urzędują biskupi pomocniczy) o godz. 10.00. Przedmiotem egzaminu będą poniższe dokumenty:

1. Encyklika św. Jana Pawła II Dives in misericordia O Bożym miłosierdziu.

2. Kongregacja DS. Duchowieństwa Dyrektorium o posłudze
 i życiu prezbiterów. Nowe wydanie.
Rozdział 2: Tożsamość Duchowość kapłana.(s. 73-137). Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 20130.

Ks. Mirosław Czapla