WIELKANOC 2017

18/4/2017

Bracia kapłani,

 

Kiedy przyroda chłodem, deszczem i śniegiem przypomina o zmienności świata,

gdy liturgiczny Grób Pański zionie pustką,

szukajmy zmartwychwstałego Chrystusa Pana pośród nas,

ucząc się miłości wzajemnej od Brata Alberta, co świętym został.

 

Poniższe słowa Świętego niech umocnią w nas wiarę w moc słowa Bożego, które w imię

Chrystusa przepowiadamy…

 

    W styczniu 1891 roku Brat Albert Chmielowski otrzymał od miasta Krakowa kamienicę przy ul. Krakowskiej. Jeden z pokoi od razu przeznaczył na kaplicę. W tamtym miejscu osoby potrzebujące i biedne wysłuchały wielu rekolekcji. Brat Albert zapisał po latach: „Słowo Boże to łaska, z której ludzie nie umieją korzystać. Ale gdy to zbawcze słowo zlewa się na opuszczone, surowe dusze i dotrze do twardych (…) wnętrzy to dopiero jest huragan łaski! To burza wstrząsająca dębami do samych korzeni (…) Mamy tu zatwardziałych grzeszników, którzy przez dwadzieścia i trzydzieści lat nie przestąpili progu kościoła , a przytłoczeni zbrodniami i rozpaczą, czują już tu na ziemi przedsmak piekła; gdy na takich naraz zleje się ta moc łaski, ta pewność ratunku, wyobrazić sobie trudno, co się dzieje. Co za odrodzenie! Wprost zmartwychwstanie. Taki najgorszy grzesznik, tknięty wielką skruchą, to już pewniak do nieba. Co się w tej duszy mieści żalu, zrozumienia, jaka dobywa się siła woli i bogactwo miłości”(M. Rożek. Święty Brat Albert. Kraków 2005 s. 70).

 

 

Ks. Mirosław Czapla


Wiosenna formacja 2017

20/1/2017

 

Choć dzisiaj mroźno i śnieżnie czeka nas w lutym i w marcu sesja studium formacji stałej. Zapraszamy do gościnnych Krzeszowic, gdzie w dniach 16-18 lutego 2017 r. oraz 9-11 marca 2017 r. spotkamy się w naszym kapłańskim gronie. Wydaje się, iż temat Kapłani-katecheci a media odpowiada zapotrzebowaniu na refleksję o wartości słowa i obrazu w naszej posłudze. Serdecznie zapraszam kapłanów z roczników święceń 2008, 2009, 2010 oraz 2013. Proszę także o uwzględnienie poniższych wskazań:

  1. Soboty: 18 lutego i 11 marca 2017 są dniami formacji, dlatego stanowczo proszę, aby przed południem nie ustawiać sobie żadnych zajęć duszpasterskich.

  2. Formacja na studium to tylko dwie soboty w roku!

  3. Formacja kończy się Eucharystią z biskupem (uszanujmy jego wysiłek, przyjazd, obecność, przygotowaną homilię). Obiad nie jest obowiązkowy, choć wypada uszanować pracę Pań w Vincentinum.

  4. Proszę o zabranie alb i stuł rocznikowych.

 

 

Ks. Mirosław Czapla – Kierownik Studium